İçeriğe geç

Trabzon Dernekpazarı Belediyesi Memur Başvurusu

  indir-1

  Trabzon ili Dernekpazarı Belediye Başkanlığı bünyesinde,  belirtilen boş kadrolara açıktan
  atama yoluyla memur alınacaktır.

  Trabzon Dernekpazarı Belediyesi Memur Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 10/01/2024 – 12/01/2024 tarihleri arasında
  mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Merkez Mahallesi Belediye
  Cad. No: 15 Dernekpazarı/Trabzon adresindeki Dernekpazarı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri
  Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.
  (Geciken postalardan Belediye sorumlu olmayacaktır.)
  a) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyemizin [email protected] internet adresine başvuru yapabileceklerdir.
  b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Trabzon Dernekpazarı Belediyesi Memur Alım İlanı 12.01.2024

  Trabzon Dernekpazarı Belediyesi Memur Başvurusu Genel Kriterler

  a. Türk vatandaşı olmak,
  b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  PTT Memur ve Personel Alımı Başvurusu

  Trabzon Dernekpazarı Belediyesi Memur Başvurusu Özel Kriterler

  a. İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve alım
  yapılacak ünvanın karşısında belirtilen puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS
  puanını almış olmak,
  b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

  Trabzon Dernekpazarı Belediyesi Memur Başvurusu İstenen Belgeler

  https://www.dernekpazari.bel.tr üzerinden alınacak olan başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir.

  a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  c. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
  e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
  h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  i. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir