İçeriğe geç

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

  Tapu-Iptal-Davasi

  Tapu iptal davası hukuka aykırı şekilde düzenlendiği tespit edilen tapu kayıtlarının yeniden açılmasına ve mahkeme tarafından düzenlenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda tapu iptali yapmak isteyenler tarafından belirli noktalara dikkat edilerek uygulanması gereken işlemleri içermektedir.

  Tapu İptal Davası Nedir?

  Tapu iptal davası tanımı bakımından usulüne uygun olmayan ve kanunsuz şekilde düzenlenen veya bu şekilde düzenlendiği iddia edilen tapu kayıtlarının yeniden hukuksal çerçeve içinde uygunluğunun sağlanması için açılan davadır. Tapu iptali davasında mülkiyete dönük dava olduğundan kesin hüküm verilmesi amaçlanır. Kesin hüküm alınmadan ise icra uygulaması yapılmaz. Mülkiyete dönük hakkın sağlanabilmesi için tapu iptali ve tescil davasının önemi büyüktür. Mülkiyet hakkı anayasa kapsamında korunmakta olan temel haklarından olup aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dahilinde de denetim altındadır. Bu kapsamda ilgili yasalara göre her devlet, yurttaşının mülkiyet haklarını korumalıdır. Tapu konusunda anlaşmazlık söz konusu ise ilk kademede istinaf ve davanın değerine dönük temyiz yolu açık haldeyse temyiz başvuru neticesine dönük mülkiyet hakkı ihlal edilmişse bireysel başvuru yolu ile başvuru yapılmalıdır.

  Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

  Tapu iptali davası açmak için davaya söz konusu olacak gayrimenkulün bulunduğu yerde dava açmak gerekmektedir. Mülkün olduğu yerin mahkemesi bu konuda tek yetkili konumundadır. Alınan yetki ile kamu düzenine uygun hareket edilmektedir. Taraflar arasında yer tayini yapmak olanaklı değildir. Başka bir ifade ile tarafların kendi aralarında davanın başka bir yerde görülmesine yönelik olarak karar almak mümkün değildir. Davaya bakacak olan hakim de davanın yetkili mahkemede açıldığını denetlemelidir. Dava yetkili mahkemede açılmadığı durumda hakim tarafından dava usulden redde uğrayacaktır.

  Davanın açılması için mülkün bulunmakta olduğu asliye hukuk mahkemesine başvuru yapılabilir. Davaların görüşüldüğü tek mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Tapu iptali ve tescil davasının açılabilmesi için dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçenin de kusursuz ve eksiksiz olarak yazılması gerekir. Söz konusu dilekçede mülke ait kayıt bilgileri, hukuka aykırılık taşıyan haller açık şekilde belirtilmelidir. Aynı zamanda keşif ve varsa tanıkların da dinlenmesine yönelik olarak bilirkişi de talep edilebilir. Davadan karar alınması için bulunacak olan vaka ve deliller açık şekilde belirtilmelidir. Hazırlanacak olan dilekçede yer verilmemiş olan deliller sonrasında yasak kapsamında tutulabilir. Bu durum ise hak kaybına yol açabilir.

  16245

  Tapu İptal Davası

  Tapu İptali Davası Hangi Hallerde Açılır?

  Tapu iptali davasının açılacağı haller şu şekilde sıralanabilir;

  • Hukuki ehliyetsizliğin yaşanması
  • Vefat kapsamında mirastan mal kaçırmanın yaşanacağı durumlar
  • Bağış amacı taşımakta olan mülkün tapuda farklı amaçlar için kullanılması
  • Kişiye verilen vekaletin kötü amaçla kullanılması
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin geçersiz olması halinde
  • İmar hukuku kapsamında anlaşmazlığın yaşandığı hallerde
  • Aile konutu uyuşmazlığının olması halinde
  • Sınır uyuşmazlıklarında
  • Kadastro tarafından yapılan ölçüm hatalarının giderilmesi için
  • Başka birisine senetsiz olarak tescil edilmiş tapu kaydının düzenlenmesinde
  • Parselin tapuda belirtilinden farklı olması halinde dava açılabilir.
  İlginizi Çekebilir:  Avivasa Bireysel Emeklilik Hesaplama ve İptali

  Tapu İptal Davasını Kimler Açabilir?

  Tapu iptali davasını açacak kişiler tüm hak sahipleri olarak belirlenmiştir. Tapu kaydı usule veya kanuna aykırılık taşıdığı durumda bu durumda kaydın iptaline dönük menfaat sağlayacak olanlar davayı açabilir. Tapu kaydının iptali davası sonucu ve isteminde tescil istemi yer alır. Aksi durumda kaydın iptal edilmiş durumda olan mülkün hanesi ise boş kalacaktır. Bu durumu da engellemek adına tescil davası, iptal davası ile birlikte açılmaktadır. Özellikle süre olarak çok zaman alabileceği için bu davalarda profesyonel avukat ve hukuk desteği almak tavsiye edilir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir