İçeriğe geç

SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım Başvurusu

  SGK Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu

  Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 13 sözleşmeli
  bilişim uzmanı alınacaktır.

  Başvuru Kriterleri

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları
  taşımak.
  2. Mühendislik fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik
  veya fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar
  alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da
  Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
  3. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (E) düzeyinde puan almış olmak.
  (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin
  24.10.2023 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas
  alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve
  uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce
  dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan
  ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri
  ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya
  YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
  Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.
  4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
  kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi
  özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz
  uzmanı, yazılım veya bilişim proje yöneticisi vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle
  geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.
  5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin
  çalışmalarını belgelemek.
  6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son
  başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve
  sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelemek. (Örnek:1)
  7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin
  okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi (mezun olduğu üniversiteden ders
  açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. Üniversitenin internet sayfasındaki ders açılım
  belgesi kabul edilecektir.) veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası ile
  programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde
  ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders
  açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli
  olmayanların ise mezun olduğu üniversiteden ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
  (Üniversitenin internet sayfasındaki ders açılım belgesi kabul edilecektir.)

  İlginizi Çekebilir:  Mavi Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Özel Kriterler

  B.1. Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım
  Uzmanı- 7 kişi)
  1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 3 (üç) yıllık yazılım geliştirme iş
  tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
  2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve
  EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak en az 3 (üç) yıl proje geliştirdiğini belgelemek.
  3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak
  proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular,
  React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery)
  konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi
  ve tecrübe sahibi olmak.
  8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak.
  10. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  11. Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak.
  13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi
  araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  14. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/
  Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle
  Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.
  Not: Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 nci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda
  hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer
  maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.
  B.2. Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Sistem
  Yönetimi Uzmanı 2 Kişi) SYU1
  1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bir kurum ya da işletmede sistem
  yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
  2. Web uygulamaları (JAVA, .Net vb.) işletim ortamları, işletimi, performans analizi, hata
  analizi, yedekli sistem tasarımı ve kurulumu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  3. Linux, Windows işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu konusunda
  bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  4. IBM Websphere Aplication Server ve Microsoft IIS yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak.
  5. Uygulama performans izleme araçları (APM) yönetimi ve kullanımı konusunda bilgi ve
  tecrübe sahibi olmak.
  6. F5 Yük dağıtıcı ve uygulama güvenlik duvarı (WAF) yönetimi konusunda bilgi ve
  tecrübe sahibi olmak.
  7. Tercihen IBM Datapower, XML/API Gateway teknolojisi, kurulumu, konfigürasyonu,
  işletimi ve izlemesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  8. Dns, ldap, uygulama sunucusu, sunucu, sanal sunucu, container, web server, proxy
  server, erişim yönetimi, kullanıcı tanıtma/yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak.
  9. Uygulama yaşam döngüsü yönetimi ve DEVOPS teknolojileri konusunda bilgi sahibi
  olmak.
  10. Yeni nesil uygulama çalıştırma ortamı CONTAINER teknolojileri konusunda bilgi
  sahibi olmak.
  11. Sunucu, storage, sistem donanımları ve sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak.
  12. Tercihen Graylog, vb. gibi loglama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda bilgi
  sahibi olmak.
  Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin
  geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer
  alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir
  B.3. Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Sistem
  Yönetimi Uzmanı 2 Kişi) SYU2
  1. En az 10.000 (onbin) aktif kullanıcının bulunduğu bir kurum ya da işletmede sistem
  yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
  2. Domain Yönetimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, AD Delegation,
  Domain Hardening vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  3. Kurumsal Sertifika Yönetimi (Certification Authority) konusunda bilgi ve tecrübe sahip
  olmak.
  4. ADFS, Web Application Proxy (WAP) ve MFA konularında bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak.
  5. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı E-Posta sunucu yönetimi (Microsoft Exchange Server)
  konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  6. Microsoft Exchange içinde yer alan Journal, Dag Mimarisi, Exchange Queue Mimarisi,
  Cumulative Update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  7. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı E-Posta güvenliği ürünü yönetmek ve E-Mail
  Gateway, SPF, DKIM, IP Reputation,Antispoof, Email Content Policy konularında bilgi ve
  tecrübe sahibi olmak.
  8. Microsoft Kimlik Yönetimi (MIM) konusunda ve MIM-AD-SQL entegrasyonunda ve
  sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  9. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı Microsoft Endpoint Configuration Manager (OS
  Deployment, Application Deployment, Endpoint Security, Distribution Point Configuration,
  WSUS vb. konularında) yönetiminde ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  10. En az 10.000 (onbin) kullanıcılı Microsoft Skype for Business sunucularında
  (FrontEnd & Edge Server) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
  olmak.
  11. En az 10.000 son kullanıcının olduğu sistemde antivirüs ürünü yönetmek ve Endpoint
  Protection uygulamalarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe
  sahibi olmak.
  12. Microsoft Sharepoint & Office Online Sunucu yönetimi, IIS kurulumu, yapılandırması
  ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  13. Dosya sunucusu (File Server) ve Bulut depolama ürünleri (OneDrive for Business)
  konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  14. Failover Cluster Mimarisi, Always-on ve High Availability hakkında bilgi sahibi
  olmak.
  15. Microsoft Windows Sunucularında (2016,2019,2022) bakım, izleme ve yapılandırma
  konularında bilgi sahibi olmak.
  16. Windows veya Linux sunucu işletim sistemi barındıran fiziksel veya sanal ortamlarda
  sorun çözme, performans artırımı, güvenlik sıkılaştırma, log inceleme ve tüm işlemlerde
  (Troubleshooting) tecrübe sahibi olmak.
  17. Office 365 ve Microsoft Volume Licensing Service Center yönetimi hakkında bilgi ve
  tecrübe sahibi olmak.
  18. System Center Operations Manager hakkında bilgi sahibi olmak.
  19. Sızma testleri, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri bilgi
  güvenliği süreç ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
  20. Powershell script (LDAP, Exchange, Skype, Win 10/11) dili üzerinde bilgi ve tecrübe
  sahibi olmak.
  21. Sunucu Sanallaştırma teknolojilerinde (Vmware & Hyper-V) konusunda bilgi sahibi
  olmak.
  22. Fiziksel Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID)
  hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  23. Fiziksel sunucuların uzaktan ortak yönetim uygulamaları hakkında ve sunucuların
  Firmware Update konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
  24. Windows Server Backup ve Replication konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

  İlginizi Çekebilir:  E-Devlet Üzerinden Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu

  İlanla ilgili diğer detaylar için aşağıdaki ilana göz atabilirsiniz.

  SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı 12.01.2024

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir