İçeriğe geç

Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

  Sayistay

  T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 7 (yedi)
  Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

  Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

  Adaylar ilan edilen grup ve pozisyonlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Başvuru için

  • İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulur.
  • Dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 14/08/2023 tarihinden 29/08/2023 tarihi mesai saati
   bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45
   Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığa ulaşacak
   şekilde posta ile yapılması gerekir.
  • Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

  Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

   Başvuru Formu için buraya tıklayınız.

  Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Genel Kriterler

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları
  taşımak,
  b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
  mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
  bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
  bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
  üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
  denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
  mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı
  için başvuru yapabilirler.)
  d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
  büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
  geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl mesleki
  tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu
  veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
  tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
  suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
  e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında
  bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
  f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip
  olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
  g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
  askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

  İlginizi Çekebilir:  Engelli Raporu İle Araç Alma Başvurusu

  Gerekli Belgeler

  a) Başvuru Formu, (Kurumun internet sitesinde duyuru
  ekinde yer alan)
  b) KPSS sonuç belgesi,
  c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu
  tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)
  d) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın
  düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha
  sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum
  tarafından onaylı örneği).
  e) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Transkript belgesi
  kabul edilecektir.)
  f) Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu
  hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için)
  veya SGK Prim Ödeme Belgesi (özel sektörde çalışmış olanlar için)
  g) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş.
  h) Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübeyi gösteren belgeler.
  i) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.
  j) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
  k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
  l) Belge istenen hallerde ilgili belgenin ibrazı zorunludur.
  Talep edilen belgeleri (KPSS sonuç belgesi ve yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren
  belge hariç) eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son başvuru tarihine kadar
  Başkanlığa ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son başvuru tarihinden sonra ibraz
  etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir