İçeriğe geç

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  kahramanmaras-buyuksehir-belediye-baskanligi-38-memur-alacak

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre
  aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer
  şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için dikkat edilmesi gerekenler aşağıda verilmiştir:

  04/12/2023 – 08/12/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, başvuru formu ve
  başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte mesai saatleri içerisinde, sağlık personeli
  gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı
  No:25 Kat:4 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
  Başkanlığı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
  tamamlayacaklardır.
  • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu Genel Kriterler

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Banabi Kurye İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu Özel Kriterler

  1. İlan edilen zabıta memuru kadro ünvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim
  şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
  (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısında belirtilen (önlisans 2022-KPSS P93, lisans 2022-
  KPSS P3) puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
  2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve
  boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
  Boy ve kilo tespitleri Belediye tarafından yapılacaktır.
  3. Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  5. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış
  olmamak.

  İstenen Belgeler

  Başvuru formuna ek olarak;

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumumuzca
  onaylanmak üzere fotokopisi,
  2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet
  üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi.
  3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
  5. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  6. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru
  formuna yapıştırılacaktır.)
  7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
  8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
  9. Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce veya Arapça YDS sonuç belgesinin
  doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
  bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,
  10. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir