İçeriğe geç

İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Izmir-Karabaglar-Belediyesi-Zabita-Memuru-Basvurusu

  İzmir ili Karabağlar Belediye Başkanlığı bünyesinde, KPSS taban puanı ve diğer
  şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

  İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu

  Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için;
  • 13.11.2023 tarihinden 17.11.2023 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan başvuru
  belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yaptırmak üzere
  Cennetoğlu Mahallesi Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresindeki Karabağlar
  Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
  tamamlamaları gerekmektedir.
  • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.

  İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 17.11.2023

  İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru Başvurusu Kriterleri

  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
  f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  Özel Kriterler

  a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve
  boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.
  Boy ve Kilo tespitleri Belediye tarafından başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.
  d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  İlginizi Çekebilir:  Tokat Karayaka Belediyesi Memurluk Başvurusu

  Gerekli Belgeler

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet
  üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi,
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin resmi internet sitesinden alınan doğrulama barkodlu
  bilgisayar çıktısı,
  • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Sürücü belgesinin aslı ve belediye tarafından onaylanmak üzere fotokopisi,
  • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir