İçeriğe geç

Tokat Karayaka Belediyesi Memurluk Başvurusu

  Tokat ili Karayaka Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara
  açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Bu kadrolara başvuru yapabilmek için makalemizde yazan detaylara göz atabilirsiniz.

  Tokat Karayaka Belediyesi Memurluk Başvurusu

  Yazılı ve sözlü sınav ile alım yapılacaktır. Başvurmak isteyenler başvuru belgelerini doldurarak gerekli belgeler ile birlikte belediye binasına şahsen, online olarak eposta atarak yada belediyenin adresine posta yoluyla gönderebilirler.

  25/10/2023-27/10/2023 tarihleri arasında (yapılacak
  başvuruların mesai günlerinde ve saat 08.00-17.00 saatleri arasında olması şartıyla) belgelerin teslim edilmesi gerekir.

  Başvuru adresi : Karayaka
  Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Karayaka/Hürmüzlü Mahallesi Cumhuriyet Meydanı
  No:9 Erbaa/TOKAT

  Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde belediyenin eposta adresine gönderilmesi gerekir.

  E-posta adresi : [email protected]

  Posta kaynaklı gecikmeler, hatalı yada eksik belge gönderilen başvurular kabul edilmez.

  Tokat Karayaka Belediyesi Memurluk Başvurusu Kriterler

  Genel Kriterler 

  a) Türk vatandaşı olmak.
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Hepsiexpress Başvuru Yapılır? Başvuru Şartları Nelerdir?

  Özel Kriterler

  a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım
  yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

   

  Tokat Karayaka Belediyesi Memurluk İstenen Belgeler

  Tokat Karayaka Belediyesi internet sitesi için buraya tıklayınız.

  Yukarıdaki adresten alacağınız başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıdaki belgeleri eklemeniz gerekir.

  a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten
  alınan kare kodlu öğrenim belgesi
  c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkotlu
  bilgisayar çıktısı,
  e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  h) 3 adet biometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
  i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı
  yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının başvuru tarihine kadar Kurumumuza ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir