İçeriğe geç

Ankara Çankaya Belediyesi Memur Başvurusu

  Ankara Büyükşehir Belediyesi

  Ankara ili Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair
  Sınav ve Atama Yönetmeliği” ile “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda
  unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları
  taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru
  alınacaktır.

     Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 27.10.2023

  Ankara Çankaya Belediyesi Memur Başvurusu

  ▪ Başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 23.10.2023-27.10.2023 tarihleri
  arasında saat 16:30’a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Şehit Gönenç Caddesi
  No:20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta
  Müdürlüğü Hizmet Binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine geçerli
  şartlara sahip adaylar müracaatlarını şahsen yapabileceklerdir.
  ▪ Zabıta memuru kadroları hariç diğer memur kadroları için, başvuru esnasında istenilen
  belgeler ile birlikte 23.10.2023-27.10.2023 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (mesai günlerinde
  saat 08:00-17:00 arasında) Cumhuriyet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No:11
  ÇANKAYA/ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecektir.
  (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
  ▪ Zabıta memuru kadroları hariç diğer memur kadroları için, elektronik ortamda yapılan
  başvurulara istenilen belgeler eklenerek başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin
  [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir.
  ▪ Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer
  şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zabıta Memuru kadrosuna başvuracak adaylar
  yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere istenilen belgeler ile birlikte
  şahsen müracaat ederek başvuru süreçlerini tamamlayacaklardır.
  ▪ Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
  ▪ Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  İlginizi Çekebilir:  İşkur İş İlanları - İşkur Kayıt

  Ankara Çankaya Belediyesi Memur Başvurusu Kriterleri

  Genel kriterler;

  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  Özel Kriterler:

  a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 ve Önlisans 2022-KPSSP93 türünde Kamu Personeli
  Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden,
  belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30
  yaşını doldurmamış olmak.
  d) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için ; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
  tespitleri Belediye tarafından başvuru esnasında yapılacaktır.
  e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B)
  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  İlginizi Çekebilir:  İstanbul Adalar Belediyesi Memur Başvurusu 24.11.2023

  Ankara Çankaya Belediyesi Memur Başvurusu İstenen Belgeler

  Başvuru formu için buraya tıklayınız.

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
  üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi,
  3. Yabancı Okul Mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar
  çıktısı,
  5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
  9. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
  bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair
  transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği
  10. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe. (Her aday şartlarını sağladığı yalnızca bir
  kadroya başvuru yapabilecektir.)
  Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
  ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin
  aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir