İçeriğe geç

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli İcra Katipliği Başvurusu

  Adalet Bakanlığı Sözleşmeli İcra Katipliği Başvurusu

  İcra Dairelerinde görev yapacak personel alınacaktır. İcra katipleri uygulama sınavı ve sonrasında sözlü sınav yapılarak alınacaktır. KPSS sınavından 70 puan almış olmak gerekiyor. Bunun dışında gereken şartlar şöyledir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Merkezi sınavın (KPSS-2022) yapıldığı 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve sonrası doğumlu olanlar),
  • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • 7315 sayılı Kanun gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
   devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye
   fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
   geçirilmiş olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olup, öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim
   Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
  • Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

  Adalet Bakanlığı Sözleşmeli İcra Katipliği Başvurusu

  Adalet Bakanlığı Sözleşmeli İcra Katipliği başvuruları e-devlet ve Adalet komisyonlarına yapılabilir.

  e-devlet sistemi üzerinden belirtilen tarihler arasında başvuru yapılabilir. 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023
  tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar aşağıdaki adresten e-devlet sistemine giriş yapmalısınız.

  İlginizi Çekebilir:  Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Başvurusu

  e-devlet internet sitesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

  Sisteme giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı İş Başvurusu yazarak arama yapın ve ilgili sayfalara ulaşın. Buradan İcra Katipliği başvurusunu yapabilirsiniz.

  Ayrıca icra katipliği sözleşmeli pozisyonları için İcra Daireleri Başkanlıklarının kurulduğu mahaller de dahil olmak üzere ilgili Adalet Komisyonu
  Başkanlıklarına başvuru yapılacaktır.  İcra Kâtipliği sözleşmeli pozisyonu için sadece bir komisyona başvuru yapılabilecektir.

  • Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacağından
   adayların bu ilanın “başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler”
   maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle
   başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
  • Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.
  • Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme
   yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

  Başvuruişlemi tamamlandıktan sonra Başvuruların ekranından başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmekte fayda vardır. Tamamlanmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru sonrası iptal etmek isterseniz yine aynı yerden iptal edilebilir.

  Adalet Bakanlığı Sözleşmeli İcra Katipliği Başvurusu Gerekli Belgeler

  Bu belgeler e-devletten başvuru yaparken sisteme yüklenecektir.

  •  Diploma veya mezuniyet belgesinin yada öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,
  • Öğretim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve
   kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının
   adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası
   istenmeyecektir.)
  • Sağlık Beyanı Formu,
  • Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir