İçeriğe geç

Yalova Koru Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  korubelediyesi

  Yalova ili Koru Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş pozisyona tam zamanlı sözleşmeli personel
  alınacaktır.

  Yalova Koru Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için:
  a)Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru
  esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 12/02/2024-14/02/2024 tarihleri arasında mesai
  bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Cumhuriyet Mahallesi Yalı Caddesi
  No:4 Koru /Çınarcık/YALOVA adresi evrak kayıt birimine şahsen veya iadeli posta yolu ile
  müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
  b) Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru
  tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine yapılacaktır.
  c)Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
  d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  Yalova Koru Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 14.02.2024

  Genel Kriterler

  İlan edilen pozisyona atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel
  şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  a)Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f)İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Opet Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Özel Kriterler

  a)İlan edilen unvan için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvan
  karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  c)13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  İstenen Belgeler

  Belediyeden yada belediyenin internet sitesinden alınan başvuru formunu doldurup aşağıdaki belgeleri eklemek gerekiyor.

  www.koru.bel.tr

  a)Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
  üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi
  c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı.
  e)Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
  f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
  g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf
  h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir