İçeriğe geç

TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu

  tika-nedir-kapak_16_9_1529299103

  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare
  Hizmetleri sınıfında aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı
  alınacaktır. Müracaatlar 25/12/2023 tarihinde başlayacak olup 05/01/2024 tarihinde sona
  erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın
  web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri
  görüntüleyebilecektir.

  Giriş sınavı 05-09/02/2024 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal
  Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

  TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu

  1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 25/12/2023 tarihinde başlayıp,
  05/01/2024 tarihinde bitecektir.
  2) Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden TİKA – Türk İşbirliği ve
  Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleşecektir. Şahsen, kargo ya da posta
  yoluyla yapılan başvurular ile ilanda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar
  yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu Gerekli Belgeler

  Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet, KPSS, YDS, askerlik ve adli sicil bilgileri
  e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir. Ancak e-Devlet üzerinden temin edilemeyen
  bilgi/belgeler (Eş değerlik/ Denklik belgesi, Uluslararası geçerliliği olan dil belgesi, özgeçmiş)
  başvuru sırasında pdf ya da jpg formatında muhakkak sisteme eklenmelidir.
  a) İlanda belirtilen bölümlerden mezun olunduğuna ilişkin Yükseköğrenim diploması/
  mezuniyet belgesi veya denklik belgesi (Mezuniyet bilgilerinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli
  olup ayrıca diploma/mezuniyet belgesi yüklenmeyecektir. Ancak yukarıda belirtilen bölümlere eş
  değerliliği bulunan adaylar ile yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun adayların
  başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için ilgili dokümanı mutlaka sisteme yüklemeleri
  gerekmektedir. Eş değerlik veya denklik belgesini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları
  dikkate alınmayacaktır.),
  b) YDS sonuç belgesi (YDS puan bilgisinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca
  belge yüklenmeyecektir. Ancak Yükseköğretim Kurulunca YDS denkliği kabul edilen ve
  uluslararası geçerliliği bulunan belgeler mutlaka sisteme yüklenecektir. İlgili belgeyi sisteme
  yüklemeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.)
  c) Yazılı özgeçmiş,
  d) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek ruh ve beden sağlığı bakımından bir
  engelinin bulunmadığına dair beyan.
  4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartlara uymadığı halde yapılan
  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  İlginizi Çekebilir:  TUS Başvurusu Tarihleri?

  TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 05.01.2024

  TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu Kriterleri

  Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:
  1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin
  birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden ya
  da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki
  yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  3) 01/01/2024 tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
  4) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
  5) Son başvuru tarihi itibari ile ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu
  Personel Seçme Sınavından(KPSS):
  a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P34 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
  b) İkinci grupta yer alanlar için KPSS P4 türünden en az 75 puan almış olmak,
  c) Üçüncü grupta yer alanlar için KPSS P14 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
  d) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P19 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
  e) Beşinci grupta yer alanlar için KPSS P29 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
  f) Diğer gruplarda yer alanlar için KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak
  6) 2022-2023 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından(YDS) ve giriş
  sınavının son başvuru tarihi itibari ile sonucu açıklanmış 2024 yılı Elektronik Yabancı Dil
  Sınavından (e-YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en
  az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve
  uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. Bu şartları taşımayan adayların
  başvurusu kabul edilmeyecektir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir