İçeriğe geç

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu

  saglik-bakanligi

  T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 28 Ocak-09
  Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak yarışma (sözlü) sınavı ile 17 (On yedi) Müfettiş
  Yardımcısı alınacaktır.

  Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu

  Yarışma sınavı, 28 Ocak-09 Şubat 2024 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilkent
  Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No: 9 Çankaya/ANKARA adresinde
  ve iki aşamalı SÖZLÜ sınav şeklinde yapılacaktır.
  Sözlü sınavın ilk aşaması, tüm adayların katılımıyla 28 Ocak 2024 tarihinde, 10.30-12.30
  saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu aşamada, ilanın 7/a maddesinde yer alan değerlendirmeye
  esas olmak üzere adaylardan, sorulan sorulara yazıyla cevap vermeleri istenecektir. İkinci aşama
  ise 29 Ocak-09 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, adaylar ilanın 7/b-e maddesinde
  belirtilen diğer yönlerden değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Teftiş Kurulu Başkanlığının
  internet adresinde, adaylarla hangi günlerde görüşüleceğine dair gerekli bilgilendirme yapılacaktır

  Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu

  Gerekli Kriterler

  Yarışma sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir:

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımak.
  b) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya
  bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki
  öğretim kurumlarından mezun olmak.
  c) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
  doldurmamış olmak (01/01/1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).
  ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak
  kaydıyla; KPSSP48 puan türünden en az 80 puan almış olmak.
  d) Adli sicili yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.
  e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli
  olmak.

  İlginizi Çekebilir:  SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama) Başvurusu

  Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu Gerekli Kriterler

  Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet – Sağlık Bakanlığı – Kariyer
  Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden
  yapacaklardır.

  Başvurular 18 Aralık 2023 tarihinde saat 00.01’de başlayıp, 28 Aralık 2023 tarihinde saat
  23.59’da sona erecektir.
  İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya
  yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının
  değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması
  altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri
  gerekmektedir.
  Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup, bizzat veya
  posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik ve yanlış evrakla yapılan başvurular
  işleme alınmayacaktır.

  Başvuruların Değerlendirilmesi

  Yarışma sınavına, alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun dört katı aday çağrılacaktır.
  Sıralama KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak, son sıradaki aday ile eşit puana
  sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaklardır. Sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi
  https://teftis.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
  görüntülenebilecektir. Adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacak olup ayrıca bir tebligat
  yapılmayacaktır.
  Yarışma sınavı aday listesine itiraz, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde Teftiş
  Kurulu Başkanlığına yapılır. Yapılan itirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde
  sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

  Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 28.12.2023

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir