İçeriğe geç

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav Başvurusu

  hazine-ve-maliye-mufettis-yardimcisi-alinacak-8080

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (on) Hazine
  ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve
  sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

  Giriş sınavının yazılı aşaması 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak
  üzere dört ayrı oturumda Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim
  Merkezinde gerçekleştirilecektir.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav Başvurusu

  a) Giriş Sınavı için başvurular, 27 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 08.30’dan, 8 Aralık
  2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar, Kariyer Kapısı Platformu kullanılarak; e-Devlet üzerinden
  (https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim?islem=ilan) veya Kariyer
  Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. Sınav
  başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla
  hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulması suretiyle
  tamamlanacaktır.
  b) Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak,
  şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda
  meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne
  bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
  c) Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgileri, Yükseköğretim Kurumunun e-Devlet
  üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Bilgilerinde
  hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri işlenmeyen adayların, başvuru formunda ilgili
  kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendileri girmeleri ve diploma veya mezuniyet belgesini
  (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan
  öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine
  denklik belgesini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  d) Erkek adayların askerlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki
  verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan
  adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda
  bulunmaları gerekmektedir.
  e) “İşleminiz Başarıyla Gerçekleştirilmiştir” ifadesi görülmeyen hiçbir başvuru
  değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp
  tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
  f)Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki
  “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular
  “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
  g) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu güncellemek
  isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru
  Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna
  bastıktan sonra “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal
  işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” uyarısı yer
  aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru
  yapılabilecektir.
  ğ) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak
  yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday
  sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
  h) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle
  değişiklik yapılamayacaktır.
  ı) Başkanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında
  adaylardan isteyebilir.

  İlginizi Çekebilir:  Deneyap Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 08.12.2023

  Sınav Başvuru Şartları

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları
  taşıması,
  b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî
  bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
  yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,
  c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2022 veya 2023 yıllarında
  yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP48 puan
  türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,
  ç) Başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamaya göre, en yüksek başvuru puanına
  sahip ilk 200 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava
  kabul edilir.),
  d) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak
  2024) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1989 tarihinde veya bu tarihten
  sonra doğmuş olmak),
  e) Daha önce giriş sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olması,
  f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmaması,
  g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,
  ğ) Süresi içinde belirtilen şartlara uygun olarak başvurmuş olması
  gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir