İçeriğe geç

Nükleer Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı Başvurusu

  nukleer

  Nükleer Düzenleme Kurumu Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme
  Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzman yardımcısı alınacaktır.

  Nükleer Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı Başvurusu

  25 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 14.00’te başlayıp 9 Ekim 2023
  Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecektir. Bu tarihler arasında başvurunun yapılması gerekir.

  Başvuru online olarak yapılmaktadır. İki farklı alandan yapılabilir.

  Birincisi

  e-devlet sistemi üzerinden yapılır.  “Nükleer Düzenleme Kurumu – Kariyer
  Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti sayfasına girerek başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

  İkincisi

  “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
  internet adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapabilirsiniz.

  Başvuru ilanı için buraya tıklayınız.

  Nükleer Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı Başvuru Şartları

  Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar
  aranır:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  b) 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
  c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan
  Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS Lisans) yukarıdaki tabloda öğrenim dalına göre
  belirtilen taban puanlarını almış olmak,
  ç) İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D)
  seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
  bulunan belgeye sahip olmak,
  d) Yukarıdaki tabloda belirtilen 7 ve 8’inci grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren
  Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler,
  İşletme ve Yönetim Bilimleri, Sosyal Bilimler veya Yönetim Bilimleri Fakültelerinden birinden,
  diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda belirtilen mühendislik
  ve fizik programlarından ya da yukarıda sayılan fakültelere veya programlara denkliği
  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
  kurumlarından mezun olmak.

  İlginizi Çekebilir:  Adıyaman İnlice Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

  Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)’dir.

  1. Grup Çevre Mühendisliği Çevre Kimyası, Çevresel Toksikoloji, Çevre Yönetimi,
  Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği, Halk Sağlığı, Çevre Kirliliği
  ve Ekoloji/Radyasyon Ekolojisi, Çevresel Etki
  Değerlendirme, Enerji Kaynakları, Çevresel İstatistik, Çevre
  Hukuku, Atık Yönetimi, Çevresel Modelleme
  2. Grup Endüstri Mühendisliği Fizik, Yöneylem Araştırması, Sistem Simülasyonu, Proje
  Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi,
  Üretim Planlama ve Stok Kontrol, Yönetim Bilişim
  Sistemleri, İş Etüdü
  3. Grup Fizik Temel Fizik, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği,
  Radyasyon Fiziği, Elektromanyetik Teori, Termodinamik,
  Kuantum Mekaniği, Radyasyondan Korunma
  4. Grup Fizik Mühendisliği Temel Fizik, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği,
  Radyasyon Fiziği, Elektromanyetik Teori, Termodinamik,
  Kuantum Mekaniği, Radyasyondan Korunma
  5. Grup Kimya Mühendisliği Fizik, Kimya, Ayırma İşlemleri, Proses Kontrol, Kimyasal
  Reaksiyon Mühendisliği, Fiziksel Kimya, Enstrümantal
  Analiz, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği,
  Kimyasal Teknolojiler, Kütle Aktarımı
  6. Grup Nükleer Enerji
  Mühendisliği
  Fizik, Kimya, Nükleer Fizik, Nükleer Reaktör Mühendisliği
  (Termal-Hidrolik; Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı
  Transferi) Nükleer Yakıt Çevrimi, Nükleer Yakıt ve
  Malzemeler, Nükleer Reaktör Teorisi (Fiziği), Modern Fizik,
  Atom ve Molekül Fiziği, Mühendislikte Ölçme Teknikleri,
  Radyasyondan Korunma, Radyoaktif Atık
  7. Grup Siyaset Bilimi ve Kamu
  Yönetimi, Kamu
  Yönetimi, İktisat,
  İşletme, İnsan
  Kaynakları Yönetimi,
  Çalışma Ekonomisi ve
  Endüstri İlişkileri
  Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Medeni Hukuk
  (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç) Genel Hükümler,
  Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku,
  Şirketler Hukuku) Genel Hükümler, İnsan Kaynakları
  Yönetimi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat,
  Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi,
  İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, Muhasebe
  ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama,
  Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe,
  Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Yönetim Bilimi,
  Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası
  İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar.
  8. Grup Uluslararası İlişkiler,
  Siyaset Bilimi ve
  Uluslararası İlişkiler,
  Küresel Siyaset ve
  Uluslararası İlişkiler
  Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İlişkiler,
  Uluslararası Örgütler, İstatistik, İşletme Yönetimi, Genel
  Muhasebe, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Genel Kamu
  Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı,
  Anayasa Hukuku

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir