İçeriğe geç

Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur Başvurusu

  mugla-buyuksehir-belediyesi-itfaiye-ve-zabita-memuru-alimi-ilani-1698318721-870-x750

  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde personel alımı yapılacaktır.

  Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur Başvurusu

  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

  • 04-05-06-07 Aralık 2023 tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında, başvuru formu ve
  yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak
  üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye
  Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına
  şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
  • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2023

  Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur Başvurusu Genel Şartlar

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur Başvurusu Özel Şartlar

  • İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla
  öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
  (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
  almış olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
  Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A
  maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi
  için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
  1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
  kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.
  Adayların boy ve kilo tespitleri Belediye tarafından yapılacaktır.
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan
  ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,

  İlginizi Çekebilir:  Bolu Gerede Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  İstenen Belgeler

  Belediyenin internet sitesinden alınacak olan başvuru formuna ek olarak;

  • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
  alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir