İçeriğe geç

Bolu Gerede Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Bolu Gerede Belediyesi Sözleşmeli Personel

  Bolu ili Gerede Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu
  maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği
  hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban
  puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli
  personel alınacaktır.

  Bolu Gerede Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Sözlü sınava katılmak için yapılacak olan başvuru şu tarihlerde ve şu şekilde olacaktır:

  • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 19/09/2023 – 22/09/2023
  tarihleri arasında (mesai saatleri 08:30-12.30 ile 13.30-17:30 içinde) Gerede Belediyesi İnsan
  Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Kitirler Mah. Eski Hükümet Sok. No:2 Gerede/BOLU)
  şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaktır.
  • Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır

  Bolu Gerede Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Genel Kriterler

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  • İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

  Bolu Gerede Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Özel Kriterler

  • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  Bolu Gerede Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı İstenen Belgeler

  Başvuru sırasında;
  Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.gerede.bel.tr adresi üzerinden elektronik
  ortamda indirilip, imzalanarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
  • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce
  tasdik edilebilir),
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
  ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
  • 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Hangi pozisyona müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını
  sağladığı yalnızca bir pozisyona başvuru yapabileceklerdir.)
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz
  edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

  İlginizi Çekebilir:  Sahil Güvenlik Personel Alımı Başvurusu

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir