İçeriğe geç

Niğde Bozköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Nigde-Bozkoy-Belediyesi

  Niğde ili Bozköy Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli
  personel alınacaktır.

  Niğde Bozköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 24/10/2023 – 26/10/2023
  tarihleri arasında (mesai saatleri 08:30-17:30) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bozköy
  Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne (Yenice Mah. Fatih Cad. No:2 Çiftlik / Niğde) müracaatlarını
  yapabileceklerdir.
  • Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  https://media.iskur.gov.tr/75404/nigde-bozkoy-belediyesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani-26-10-2023.pdf

  Niğde Bozköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu Kriterler

  Genel Kriterler : 

  • Türk Vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  • İlan edilen pozisyon için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  PTT İş Başvurusu Formu

  Özel Kriterler : 

  • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
  (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  Niğde Bozköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu İstenen Belgeler

  Başvuru formu için buraya tıklayınız.

  Başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir.

  • Nüfus cüzdanı aslı veya belediye tarafından onaylanmak üzere fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
  • Sürücü Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
  • Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir