İçeriğe geç

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu

  itfaiye

  Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

  Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu

  Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
  • 06/11/2023-10/11/2023 tarihi mesai bitimine kadar, www.mersin.bel.tr adresinden
  elektronik olarak dolduracakları Başvuru Formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık
  personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi – Halkkent Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı No: 3
  Toroslar/Mersin adresinde mesai saatleri içerisinde (08.00-12.00 ile 13.00-17.00) şahsen müracaat
  ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
  • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya diğer şekillerde yapılan
  başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

  Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım ilanı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

  Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım ilanı 10.11.2023

  Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu Gerekli Kriterler

  1. Türk vatandaşı olmak
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak
  6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

  İlginizi Çekebilir:  İzmir Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Başvurusu

  Bu kriterler dışında bazı özel kriterlerede bakılmaktadır. Özel kriterler için aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ilana ulaşabilirsiniz.

  Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım ilanı 10.11.2023

  Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu İstenen Belgeler

  Sınava girmek isteyen adaylar, www.mersin.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda
  doldurarak çıktısını alıp imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi ya da barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,
  2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
  alınmış karekodlu mezuniyet belgesi
  3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü
  belgesi
  5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
  6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  8. 2 adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir