İçeriğe geç

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvurusu

  Jandarma Genel Komutanlığı

  Jandarma Genel Komutanlığına 310 lojistik ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere
  toplam 320 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.
  Başvurular 12-26 Ekim 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

  Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvurusu

  Başvuru online olarak alınmaktadır. Başvuru için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

  • Öncelikle aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve başvuru sayfasına ulaşın.

  Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş başvuru sayfası için buraya tıklayınız.

  • Karşınıza giriş ekranı gelir. TC kimlik numarınız ve e-devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
  • Karşınıza gelen sayfadan başvurunuzu tamamlayın.

  Jandarma Genel Komutanlığı İletişim Bilgileri

  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi;
  JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı
  Beytepe / Çankaya / ANKARA
  TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)
  Resmi İnternet Adresleri:
  Jandarma Genel Komutanlığı : www.jandarma.gov.tr
  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı : www.jsga.edu.tr

  Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Başvuru Kriterleri

  a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
  b. 2024 yılı lojistik ve bando alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;
  (1) Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar 2022-2023 yılı KPSS puanı ile
  başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu
  adaylar başvuru yapamayacaklardır.
  (2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru
  kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
  (3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
  c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak
  2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak
  [01 Ocak 2004 (dahil) – 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],
  ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta
  iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev
  yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80
  (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
  d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
  e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Ekim 2023)
  itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Ekim 2018 tarihi ve
  sonrasında terhis olmak.),
  f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
  içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01
  Ocak 2023) itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak
  1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur”
  kararlı nitelik belgesi almış olmak,
  g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu
  vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
  esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,
  ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru
  kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu
  çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),
  h. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı
  ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış
  veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya
  ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
  ı. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların
  adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
  Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev
  yapmıyor olmak,
  i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
  j. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış
  olmak,
  k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz (30)
  günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
  l. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
  mahkûm edilmemiş olmak,
  m.Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
  bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit
  ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
  kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın
  veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
  şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım
  ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre
  itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,
  n. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
  fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
  maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
  olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
  o. Türk Silahlı Kuvvetleri,Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
  manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve
  hareketlerde bulunmamış olmak,
  ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve
  halen çalışmıyor olmak,
  p. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
  verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
  r. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  s. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya
  görmüyor olmak,
  ş. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs
  kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi,
  tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden
  itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme
  işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),
  t. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
  u. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru kılavuzunda
  belirtilen özel şartları sağlamak.

  İlginizi Çekebilir:  Çorum İskilip Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman erbaş Alım ilanı 26.10.2023

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir