İçeriğe geç

Çorum İskilip Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  www.iskilip.bel.tr

     Çorum İskilip Belediyesi Memur Alım İlanı 17.01.2024

  Çorum ili İskilip Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
  tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
  Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi,
  adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen
  boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

  Çorum İskilip Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
  Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile 15.01.2024-17.01.2024 tarihleri arasında (mesai
  günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) İskilip Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü,
  Yenicami Mahallesi Çorum 1. Sokak No: 2/4 İskilip/ÇORUM adresine şahsen veya iadeli
  taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, geçerli şartlara sahip adaylar istenilen
  belgeler ile birlikte müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu
  olmayacaktır.)
  • Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde, Belediyenin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir,
  • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  • Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer
  şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zabıta memuru kadrosuna başvuracak adaylar
  yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere istenilen belgeler ile birlikte
  şahsen müracaat ederek başvuru süreçlerini tamamlayacaklardır.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır

  Çorum İskilip Belediyesi Memur Alım Başvurusu Kriterleri

  Genel Kriterler

  İlan edilen boş memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların,
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında
  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Özel Kriterler

  • İlan edilen ünvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım
  yapılacak ünvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
  metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
  tespitleri Belediye tarafından başvuru esnasında yapılacaktır.
  • Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30
  yaşını doldurmamış olmak.
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  Çorum İskilip Belediyesi Memur Alım Başvurusu Gerekli Belgeler

  Belediyeden yada belediyenin resmi internet sayfasından edineceğiniz başvuru formunu doldurup imzalamalısınız. Sonra yanına ek olarak aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

  www.iskilip.bel.tr

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten
  alınan kare kodlu öğrenim belgesi
  • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu
  bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
  • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.
  Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
  ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin
  aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.

  İlginizi Çekebilir:  Paket Taxi Başvuru Nasıl Yapılır? Şartları Nelerdir?

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir