İçeriğe geç

Erzurum Hınıs Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım Başvurusu

  Erzurum-Hinis-Belediyesi

  Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli
  personel alınacaktır

  Erzurum Hınıs Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için dikkat edilmesi gereken tarihler ve detaylar şöyledir:

  Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08/01/2024 – 10/01/2024 günü
  mesai bitimine kadar (saat 09:00-12:30- 13:30-17:00 arasında) Yukarı Kayabaşı Mahallesi
  Cumhuriyet Cad. No:94 Hınıs Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim
  Müdürlüğü Hınıs/Erzurum adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru
  yapabileceklerdir. Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.
  a) Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru
  tarihleri içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine yapılacaktır.
  b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  Erzurum Hınıs Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 10.01.2024

  Erzurum Hınıs Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Kriterler

  Genel Kriterler

  İlan edilen boş pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
  genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  • İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  İkm Başvuru Nasıl Yapılır? İkm İş Başvurusu Şartları Nelerdir?

  Özel Kriterler

  • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  ünvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  Erzurum Hınıs Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım Başvurusu İstenen Belgeler

  Başvuru sırasında;
  Sınava girmek isteyen adaylar, https://hinis.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda
  indirilip, imzalanarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
  • Nüfus cüzdanı aslı veya kimlik kartının aslı ve Kurum tarafından onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
  • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Hangi pozisyona başvuracağına dair dilekçe
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir