İçeriğe geç

Elazığ Akçakiraz Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  elazig-akcakiraz-belediyesi-is-basvurusu-2023

  Elazığ ili Akçakiraz Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49
  uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği
  hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban
  puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyona tam zamanlı sözleşmeli personel
  alınacaktır.

  Elazığ Akçakiraz Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  • Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeleri 13/12/2023-15/12/2023 tarihleri arasında
  mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00/13:00-17:00)(Yeşilyurt Mahallesi Altınçevre Caddesi
  Akçakiraz Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü No:2 Akçakiraz/ELAZIĞ) adresine şahsen veya
  iadeli taahhütlü posta yolu ile başvurularını yapabileceklerdir.
  • Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru
  tarihleri içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine yapılacaktır.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.

  Elazığ Akçakiraz Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 15.12.2023

  Elazığ Akçakiraz Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu Genel Kriterler

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
  bulunmamak,
  • İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Başvurusu

  Elazığ Akçakiraz Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu Özel Kriterler

  • İlan edilen unvan için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvan
  karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
  (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak,

  Elazığ Akçakiraz Belediyesi Sözleşmeli Personel Başvurusu Gerekli Belgeler

  Belediyeden veya Belediyenin www.akcakiraz.bel.tr adresinden alınacak olan başvuru belgesine aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir.

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
  üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar ibraz edilmesi gerekiyor.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir