İçeriğe geç

Bolu Gökçesu Belediyesi Memur Başvurusu

  bolu-ili-gokcesu-belediye-baskanligi-1-memur-alacak-1695882931

  Bolu İli Gökçesu Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadroya
  açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  Bolu Gökçesu Belediyesi Memur Alım İlanı 10.11.2023

  Bolu Gökçesu Belediyesi Memur Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 06/11/2023-10/11/2023 tarihleri arasında (yapılacak
  başvuruların mesai günlerinde ve saat 08.30-17.30 saatleri arasında olması şartıyla), Gökçesu
  Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Gökçesu Beldesi Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet
  Caddesi No:24 Mengen/BOLU adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda
  bulunmaları gerekmektedir. Postadan kaynaklı gecikmelerden belediye sorumlu değildir.
  a) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine başvuru yapabileceklerdir,
  b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Bolu Gökçesu Belediyesi Memur Başvurusu Kriterleri

  a) Türk vatandaşı olmak.
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle İlgisi bulunmamak veya
  askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  Yozgat Halıköy Belediyesi Memur Başvurusu

  2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

  a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım
  yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  İstenen Belgeler

  Belediyeden yada internet sitesinden başvuru formunu almalısınız. Formu doldurduktan sonra aşağıdaki belgeleri eklemelisiniz.

  Başvuru formu için buraya tıklayınız.

  a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurum tarafından onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten
  alınan kare kodlu öğrenim belgesi
  c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkotlu
  bilgisayar çıktısı,
  e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  h) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz
  edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir