İçeriğe geç

Balıkesir Erdek Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  Balikesir-Erdek-Belediyesi

  Balıkesir ili Erdek Belediye Başkanlığı belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

  Balıkesir Erdek Belediyesi Memur Alım Başvurusu

  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.01.2024 – 11.01.2024
  gününe kadar (mesai saatleri arasında) Yalı Mahallesi Pazar Caddesi No: 14 Erdek/BALIKESİR
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
  müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
  b) Elektronik ortamda yayınlanan başvuru formu doldurularak ve istenilen belgeler
  eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine
  gönderilebilecektir.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
  d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular
  alınmayacaktır.

  Balıkesir Erdek Belediyesi Memur Alım İlanı 11.01.2024

  Genel Kriterler

  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

  İlginizi Çekebilir:  Vigo Başvuru Nasıl Yapılır? Vigo Kurye Olma Şartları Nelerdir?

  Özel Kriterler

  a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  ünvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.

  İstenen Belgeler

  Belediyeden yada belediyenin resmi internet sitesinden alınan başvuru formuna ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir.

  a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı
  b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi
  c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
  e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g) 4 adet biyometrik fotoğraf
  h) Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecek olup, hangi kadroya
  başvuracaklarını, başvuru formundan işaretleyeceklerdir.
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
  yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kuruma
  ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir