İçeriğe geç

Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

  TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

  Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) sözleşmeli bilişim
  personeli alınacaktır. 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS- B) alınan KPSSP3 puanının
  yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye
  Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda
  alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak
  sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli
  pozisyonunun 10 katına kadar aday gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.
  KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70
  (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı
  0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre
  sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.

  Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

  Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu için yapılacak sınav başvurusu 14 Ağustos 2023 günü başlayacaktir. Bitiş tarihi 28 Ağustos 2023 günü saat
  23:59’dur.

  Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacaktır.  e-devlet kapısı internet sitesine girin ve sisteme giriş yapın. Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfasını aratın ve başvuruyu oluşturun.

  İsterseniz  Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapabilirsiniz. Sizden istenen belgeleri başvuru sırasında sisteme yüklemelisiniz.

  Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Kriterleri

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
  b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
  mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
  bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
  ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip
  bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
  kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim
  ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
  alınır)
  d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
  sahibi olması kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
  e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik
  hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  zorunludur.

  İlginizi Çekebilir:  Migros İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

  İstenen Belgeler

  a) Fotoğraf ve özgeçmiş,
  b) KPSSP3 puanı
  c) YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil
  sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı
  d) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-Devlet üzerinden temin edilebilecek mezun
  belgesi
  e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair eDevletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,
  f) Başvuru şartları (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini
  bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),
  g) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki
  hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:
  • Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
  • Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme
  yüklenecektir.
  • Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler,
  • Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon,
  e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgileri
  • Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren
  belgelerin en az; başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu
  hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri
  detaylı olarak içermesi gerekmektedir.
  • Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm
  sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz
  tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası,
  sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın
  sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu
  sertifika dikkate alınmayacaktır.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir