İçeriğe geç

İstanbul Kartal Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav Başvurusu 03.11.2023

  kartal-belediyesi-iletisim

  İki müfettiş yardımcısı alınacaktır.

  Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı aşaması, 11/11/ 2023 Cumartesi günü Saat: 10.00 ve 14.00 olmak
  üzere 2(iki) aşamalı şekilde Gedik Üniversitesi’nde (Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1,3,5
  34876 Yakacık Kartal/İstanbul) gerçekleştirilecektir. Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi
  halinde bu durum, İdare’nin resmi internet sitesinde (www.kartal.bel.tr) ilan edilecektir.

  Başvuru Kriterleri

  Kartal Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına
  başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:
  2.1.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında
  yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları esas alınmak kaydıyla
  KPSS P48 veya P31 puan türlerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puana sahip olup başvuranlar
  arasında yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı 40(kırk) kişi içerisinde yer almak (son
  sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir).
  2.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımak.
  2.3.01 Ocak 2023 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihi ve daha
  sonra doğanlar).
  2.4.Eğitim süresi en az 4(dört) yıl olan; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi
  ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
  kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
  2.5.Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle
  ilgisi olmamak.
  2.6.Görevini devamlı yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi
  bulunmamak. (Sınava başvuran adayların bu koşulu sağladığı kabul edilecek olup yazılı sınavda
  başarılı olan adaylardan, sözlü sınavdan önce bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporu
  istenecektir)
  2.7.Müfettişlik mesleğinin gerektirdiği karakter ve vasıflara haiz olmak.

  İstanbul Kartal Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav Başvurusu 03.11.2023

  Giriş sınavına başvurular, 04/10/2023 – 03/11/2023 tarihleri arasında, mesai saatleri
  içerisinde Kartal Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Kartal Belediye Başkanlığı,
  Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kat:-1 Kartal/ İSTANBUL adresinde) şahsen veya iadeli
  taahhütlü posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir. Elektronik posta yoluyla yapılan
  müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden İdaremiz sorumlu
  değildir.

  İlginizi Çekebilir:  SPK Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır?

  İstanbul Kartal Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 03.11.2023

  İstanbul Kartal Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav Başvurusu 03.11.2023

  4.1.Aday tarafından bizzat doldurulup imzalanacak fotoğraflı Başvuru Formu (Başvuru
  esnasında idareden veya kartal.bel.tr internet adresinden temin edilebilir).
  4.2.Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi; kimliği açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı,
  özel bir kimlik belgesi. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak
  kabul edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmi bir kuruluştan
  alınan kimlik belgeleri de kabul edilebilir.
  4.3.e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodlu/barkodlu öğrenim belgesi; denklik
  belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen denklik
  belgesinin aslı.
  4.4.Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5×6 ebadında 3 adet fotoğraf.
  4.5.Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi.
  4.6.Giriş sınavı ilanının yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin,
  ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu/barkodlu bilgisayar çıktısı.
  4.7.Adayın askerlikle ilişiğinin ve müfettişlik mesleğini yapmasına engel teşkil edecek bir
  sağlık probleminin olmadığına dair beyanı. (Başvuru Formunda belirtilecektir)
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları
  geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına
  suç duyurusunda bulunulur.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir