İçeriğe geç

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Memurluk Başvurusu

  beylikduzu-belediyesi-binasinda-t-c-ibaresi-olmadigi-iddiasi

  İstanbul ili Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, belirlenen kriterleri karşılamak şartıyla, boş kadrolara açıktan atama
  yoluyla memur alınacaktır.

  İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Memurluk Başvurusu

  Adaylar, yazılı sınava katılabilmek için; online başvuru formunu doldurmalıdırlar. Bunun dışında başvuru formunu belediyeye ulaştırabilirsiniz. Bunu şahsen yada posta yolu ile yapabilirsiniz.

  Başvuru tarihleri şöyledir: 27.11.2023 – 01.12.2023 mesai bitimine kadardır. Mesai saatleri : 08.30-17.00

  Başvuru yeri : Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2
  Beylikdüzü-İSTANBUL adresindeki Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim
  Müdürlüğü birimi

  a. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
  içerisinde belediyenin [email protected] mail adresine başvuru
  yapabileceklerdir,
  b. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
  alınmayacaktır.
  c. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

  İlanın tüm detayları için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

  İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Memur Alım İlanı 01.12.2023

  İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Memurluk Başvurusu Kriterleri Nelerdir?

  Genel Kriterler

  a. Türk vatandaşı olmak,
  b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
  kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
  çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
  yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  İlginizi Çekebilir:  BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

  Özel Kriterler

  a. İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve
  alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS
  puanını almış olmak,
  b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak,
  c. İlan edilen memur kadrosuna başvuracaklar için; başvuru tarihinde Milli Eğitim
  Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar
  dersi gördüğünü belgelemiş olmak,

  İstenilen Belgeler

  Başvuru formu (Belediyeden yada internet sitesinden alınabilir.)
  a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
  alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,
  c. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
  çıktısı,
  e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  g. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak).
  h. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olunan okulda
  bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript belgesi,
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda
  fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi
  gerekmektedir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir